Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele: 1.1.identificarea pericolelor ; 1.2.elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; 1.3.elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor […]

Citeste

LEGEA SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA nr. 319 din 14 iulie 2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 CAP. I Dispozitii generale ART. 1 (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea îmbunatatirii securitatii si sanatatii în munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste principii generale […]

Citeste