HOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleSECTIUNEA 1: Obiectivul si domeniul de aplicareArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru […]

Citeste