HOTARÂRE nr.1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 1.1. În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAP. […]

Citeste