HOTARÂRE nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1(1)Prezenta hotarâre […]

Citeste