HOTARÂRE nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1(1)Prezenta hotarâre […]

Citeste