HOTARÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.Articol unicSe aproba Normele metodologice […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAPITOLUL I: Dispozitii generale SECTIUNEA 1: Obiectivul si domeniul de aplicare Art. 1Prezenta hotarâre stabileste cerinte minime pentru protectia lucratorilor […]

Citeste

LEGEA SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA nr. 319 din 14 iulie 2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 CAP. I Dispozitii generale ART. 1 (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea îmbunatatirii securitatii si sanatatii în munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste principii generale […]

Citeste