HOTARÂRE nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1(1)Prezenta hotarâre […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, asa cum este definit la art. 4.Art. 2Prevederile prezentei […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1(1)Prezenta hotarâre […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1(1)Prezenta hotarâre […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleSECTIUNEA 1: Obiectivul si domeniul de aplicareArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor […]

Citeste

HOTARÂRE nr.1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 1.1. În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAP. […]

Citeste

HOTARÂRE Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României […]

Citeste