HOTARÂREprivind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicareaLegii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Articol Unic. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii securitatii si sanatatii […]

Citeste

HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata la 25 septembrie 2010 aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006 Monitorul Oficial nr. 0661 din 27 Septembrie 2010Actul nr. 955 din 08 Septembrie 2010Emitent: Guvernul României In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul […]

Citeste

HOTĂRÂRE Nr. 207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 6 aprilie 2005 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobileÎn temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate în munca pentru santierele temporare sau mobile.Art. 2Prezenta hotarâre nu se aplica […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleSECTIUNEA 1: Obiectivul si domeniul de aplicareArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.Art. 2Prezenta hotarâre nu […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor.Art. 2În întelesul […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArt. 1Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate în munca privind utilizarea echipamentelor cu ecran […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie lalocul de munca În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii înmunca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre.CAPITOLUL I: […]

Citeste

HOTARÂRE nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotarâre. CAPITOLUL I: Dispozitii […]

Citeste